Uluslararası Alanda Engelliler

İsrail'de Görme Engelliler

İngilizce kaynaklardan çeviren: Halil Köseler

İsrail'de dünyanın her köşesinden göç etmiş olan çeşitli kültürlerdeki insanlar zengin bir toplum mozayiği oluşturmuşlardır. Bunun sonucu değişim için gerekli zengin insan kaynağının doğması gerçekleşmiştir. Şüphesiz bu koşullar görme engellilere yönelik hizmetlerin biçimini ve niteliğini de etkilemiştir.

İngiltere’deki Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü’nün (RNIB) Çalışmaları ve Ülkemiz İçin Öneriler

Bakırcı, Ramazan İngiltere’deki Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü’nün (RNIB) Çalışmaları ve Ülkemiz İçin Öneriler. Bilgi Dünyası, 2009, vol. 10, n. 2, pp. 309-316. [Journal Article (Print/Paginated)]
English abstract
The article tells about the library services of the Royal Institute of Blinds. The author emphasizes the details of apparent success of the institution, and forwards reflections and proposals about the Turkish case, in order that similar success can be attained by the services for the blind.

Kuveyt'te Engelliler

İngilizceden Türkçeye çeviren: Halil Köseler

Arabistan çöllerindeki göçebe kabileler İslam dininin doğuşundan sonra sırasıyla Abbasi halifelerinin, Moğolların ve Osmanlıların egemenliğinde yaşadılar. Bu kabilelerden bazıları 18. Yüzyıl başlarında Kuveyt’e gelerek orada yerleşti ve Kuveyt Şeyhliği’ni kurdu. 1899’da Kuveyt ile İngiltere arasında ülkenin dışişlerini İngiltere’nin denetimine bırakan bir antlaşma imzalandı. Kuveyt bağımsızlığına 1961 yılında kavuştu.

RUSYA’DA GÖRME ENGELLİLERE YÖNELİK Eğitim Hizmetleri

Körler Federasyonunun kurduğu uluslararası ilişkiler sonucu, Rusya Körler Birliği örgütüyle sıcak ilişkilerimiz oluşmuştur. Buna bağlı olarak Rusya Körler
birliği başkanı Alexandra Numeavakin’in daveti üzerine 27 Eylül - 3 Ekim 1997 tarihlerini kapsayan günlerde Körler Federasyonu, 5 görme engelli delege
ve iki refekatçı ile birlikte çeşitli inceleme ve araştırmalar yapmak üzere Moskova’ya gitmiştir. Bir hafta süren bu ziyaret sırasında:

1. Rehber köpek yetiştiren okul

2. Büyük çoğunlukla körlerin çalıştığı iş merkezi

3. Rehabilitasyon merkezi

Yünanistan Körler Derneği

Derneğin asıl ismi, Pan Helenik Körler Derneği’dir. 1932’de kurulmuş olan dernek, hem körler alanında hem de diğer özürlüler alanında Yunanistan’da kurulan ilk örgüttür. 1930’larda başlayan sosyal ve sendikalist hareketler sırasında doğmuş olan derneğin, 60 yıllık tarihinde ilginç süreçler yaşanmıştır. Kuruluş döneminde yaşanan sıkıntılar, kararlı mücadelelerle aşılmıştır. Derneğin görme özürlülerin eğitiminde, diğer insanlarla eşit olanaklara sahip olması ve toplumla kaynaşabilmesi gibi konularda etkin ve cesur çalışmaları olmuştur.

Sayfalar

RSS - Uluslararası Alanda Engelliler beslemesine abone olun.