Tarihçemiz

Görme Engelli Öğrenciler Platformu, 16 Haziran 2009 tarihinde bir grup görme engelli üniversite öğrencisi tarafından kuruldu. Amaç, görme engelli bireylerin eğitim-öğretim hayatında karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerilerinin paylaşılmasını ve bu alanda yapılabilecekler hususunda beyin fırtınası gerçekleştirilmesini sağlamaktı. İlk önce bir e-posta grubu olarak kurulan platform, daha sonra internet sitesi, internet radyosu ve doküman paylaşım ağı oluşturarak dijital dünyanın imkânlarından yararlandı. Sosyal medyanın gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer alması üzerine Twitter ve Facebook'ta da örgütlendi. İlgi alanı dâhilindeki kesim, sözü edilen paylaşım ağlarına gün geçtikçe daha fazla alaka göstermeye başladı. Kuruluşunun ikinci ayında, 20 Ağustos 2009 tarihinde, üniversitelerde görme engelli öğrencilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin platform üyelerinin görüşlerini içeren bir rapor yayınladı.

İnternet üzerinde fikir paylaşımları yapan grup zamanla harekete geçme potansiyeline erişmeye başlamıştı. İlk olarak, üniversiteli engelli öğrencilerin oluşturduğu Engelli Öğrenci Platformu ile ortak olarak 2010 yılında "engelli öğrencilerin yükseköğretimden beklentileri" adlı raporun hazırlanmasına katkı sağladı. Ardından, Nisan 2010'da, görme engelli bireylerin öğretmen olmasını engelleyen MEB Yönetmelik taslağına karşı oluşturduğu tepki açıklamasıyla gündemde yer aldı. 11 Haziran 2010'da engelli öğrencilerin ÖSYM'den beklentilerini içeren raporun kamuoyuyla paylaşılabilmesi için gerçekleştirilen ÖSYM basın açıklamasına katıldı; ertesi gün, 12 Haziranda , birinci yıl etkinlikleri çerçevesinde Ankara'da üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Platformumuz, kurulduğu günden itibaren üyelerinin desteğiyle ayakta durmuş ve faaliyetlerini sürdürmüştür. Kuşkusuz bunda, 2010 yılının Temmuz ayında internet üzerinde başlatılan aylık değerlendirme toplantılarının payı büyüktür. Her ay belirlenen bir konuda üyelerimizin görüşleri alındı ve konu hakkında girişimlerde bulunuldu. Platformumuz daima katılımcılığa ve şeffaflığa önem verdi.

Platform, kuruluşunun ikinci yılında, 18 Aralık 2010 tarihinde, Bilkent Üniversitesi'nde engelli üniversite öğrencilerinin sorunlarını tartışmalarını sağlayacak, çalıştay niteliği taşıyabilecek bir toplantı düzenledi. Ayrıca bu yılın Aralık ayında okullarda engelliler adına para toplanmasına yönelik gösterdiği tepkiyle adından söz ettirdi.
Bu dönemde çeşitli akademik toplantılara izleyici ya da sunum yapmak suretiyle katılım gösteren Görme Engelli Öğrenciler Platformu, artık yalnızca öğrencilerin değil, öğretmen ve diğer mesleklerden kişilerin de paylaşım adresi olmaya başlamıştı. Engelli Öğrenci Platformu'yla ortak hazırlanan "Engelsiz Üniversite Bildirisi" güncellendi ve Ankara'da yapılan Engelsiz Üniversite Çalıştayı'nda sunuldu. Ayrıca çeşitli gençlik gruplarının yer aldığı Alternatif Gençlik Haftasına katılan platformumuz burada kabartma okuma etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlik daha sonra İzmir ve Ankara'da da tekrarlandı. 8 Mayıs 2011 tarihinde platform üyeleri ÖSYM'nin dijital sınav denemesine katılım gösterdi. Platform; 18 Haziran 2011 tarihinde, İkinci yıl etkinlikleri çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi'nde üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İkinci yıl etkinliklerinin gerçekleştirilmesini takiben platformun etkin üyeleri arasında yeni bir yapılanmanın gerekliliği tartışıldı. Platform o zamana kadar grup kurucuları ve sonradan ekibe dahil olan toplam 4 kişinin oluşturduğu bir Yönetim Kurulu tarafından idare ediliyordu. Fakat bu oluşum artık yalnızca bir internet oluşumu değildi ve 4 kişinin inisiyatifiyle yönetilemeyecek duruma gelmişti. Ayrıca birçok kişi farklı katkılarla bu grubun gelişmesine katkıda bulunuyordu. En nihayetinde, 18 ilde temsilcilikler oluşturularak bir internet örgütlenmesi olarak kurulan platformun saha faaliyetleri de yeniden şekillenmeye başladı. Bu temsilcilikler platformun internet erişimine sahip olmayan kişilere ulaşabilmesi açısından da önemli bir yere sahipti. Ayrıca, dileyen herkese platformun idaresinde söz sahibi olma hakkı da tanınmış oluyordu. Bunun yanında internet faaliyetleri de daha verimli bir düzeye erişmiş, paylaşımın seviyesi gün geçtikçe daha fazla yükselmişti. Öte yandan platformun haber ve görüşleri çeşitli sesli gazetelerde yayınlanmaya başladı. Platformun faaliyetleri hakkında zaman zaman yazılı basında da haberler yayınlanıyordu.

Üçüncü dönemin en önemli olaylarından biri, platformun Engelli Ayrımcılığını İzleme ve Önleme Platformu'na katılım sağlaması oldu. Böylece engelli ayrımcılığına karşı çıkan bir toplulukta yer almış olan platformumuz, tüzel kişiliğe sahip olmamasına rağmen bu oluşumun en etkin üyeleri arasında yer aldı. Saha faaliyetlerini de ihmal etmeyen platformumuz, 8 Ekim tarihinde Ankara ve İstanbul'da, 22 Ekim tarihinde ise İzmir’de yeni eğitim-öğretim yılı başlangıç etkinlikleri düzenledi. İlk önce görme engelliler arasında yapılmış olan okuma etkinliklerinin gören bireylerle düzenlenmesi için girişimlerde bulunuldu. Herkesin kendi kitaplarıyla katıldığı bir okuma etkinliği gerçekleştirilmesi amaçlandı ve bu doğrultuda 4 Aralık 2011 tarihinde Ankara Kızılay Metrosu'nda yoğun bir katılımla gerçekleşen bir okuma etkinliği düzenlendi. 2012 Yılının şubat ayında ise görme engelli üniversite öğrencilerine yönelik bir Uzaktan Eğitim projesi geliştirildi. Aynı dönemde görme engelli öğrencilerin ders materyallerine erişimini kolaylaştırmak için gönüllü bireylerden yararlanılmasını amaçlayan Gönüllü Ağı Projesi de yürütülmeye başlandı. O dönemde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın en önemli gündem maddesi Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesiydi. Bu projeyle teknoloji eğitim kurumlarına dahil olacak ve bilişim çağından öğrenci ve öğretmenlerin mahrum kalmaması sağlanacaktı. Platformumuz bu dönemde FATİH Projesi'nden görme engelli öğrenci ve öğretmenlerin de yararlanabilmesi için raporlar hazırladı, görüşmeler gerçekleştirdi.
Görme engelli bireylerin eğitim gündemine ilişkin yapılması gerekenlere yönelik online toplantılar sürdürüldü. Ayrıca akademik toplantılara katılım hızla devam etti. Platformumuz 2012 Yılının Mart ayında Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'nda iki sunum ile yer aldı. 11 Mayıs 2012 tarihinde, yılsonu etkinlikleri çerçevesinde, Ankara Mogan Gölü Parkı'nda geniş katılımlı bir piknik düzenledi. Bu dönemin yaz aylarında platformun ülkenin çeşitli bölgelerinde etkin üyeleri bulunması ve ilgi alanı dahilindeki konularda daha fazla söz sahibi olabilmesi için bir tüzel kişiliğe ihtiyaç duyduğu konusu yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Konu platformun Yönetim Kurulunda tartışıldı, e-posta grubunda uzun uzun yazışmalar yapıldı. 9 Eylül 2012 tarihinde herkesin katılımına açık olarak düzenlenen online toplantıda platformun yoluna bir dernek olarak, eğitimin tüm öznelerini ilgi alanına dahil edecek bir isimle devam etmesi kararlaştırıldı. Bundan sonra derneğin altyapısını tesis edebilmek için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi hususunda platform yönetimi yoğun bir mesai harcadı. Ayrıca derneğin isminin ne olması gerektiği de platform üyelerince e-posta grubunda tartışıldı. Bu tartışmaların ışığında, platformun internet sitesinde bir anket düzenlendi ve söz konusu anket sonucunda derneğin adı "Eğitimde Görme Engelliler Derneği" olarak belirlendi. Bir yandan kurulacak dernekle ilgili yasal düzenlemelerin yerine getirilebilmesi için çabalayan platformumuz, diğer taraftan faaliyetlerini aksatmamak için de özen gösterdi. Yine yeni eğitim-öğretim yılı başlangıç etkinlikleri çerçevesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de tanışma etkinlikleri gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra 24 Kasım 2012'de Hacettepe Üniversitesi'ne, 1 Aralık 2012 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'ne gezi düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın engelli bireylerin öğretmenlik yapamayacağına dair açıklamaları üzerine söz konusu ayrımcılığın giderilebilmesi için yoğun bir mesai harcadı. Bu cümleden olarak; basın yoluyla kamuoyu oluşturulmasına çalıştı, başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirerek lobi faaliyetlerinde bulundu. 3 Aralık 2012 tarihinde ise görsel ve yazılı basını günlerce meşgul eden Bakanlık Yürüyüşünü gerçekleştirdi. Konuyla ilgili çalışmak üzere çeşitli komisyonlar kuruldu.
Nihayet; 28 Ocak 2013 tarihinde, Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'ne kuruluş bildiriminde bulunmak suretiyle tüzel bir kişilik olarak engelli hakları alanında faaliyet gösteren dernekler arasındaki yerini aldı ve vakit kaybetmeksizin 23 Mart 2013 tarihinde ilk Genel kurulunu gerçekleştirerek kuruluş sürecini tamamladı.
Görme Engelli Öğrenciler Platformu üyeleri 4 yıl boyunca sürekli kendilerini geliştirdi. Üyelerin kendisini geliştirmesi platformun ilerlemesini de kolaylaştırdı. Birçok kişinin tecrübesinden yararlanıldı, bazı derneklerin yöneticilerinin desteği sağlandı. Her türlü karar demokratik yollarla uzun tartışmalar yapılarak alındı. Bir e-posta grubu olarak kurulan Görme Engelli Öğrenciler Platformu, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan önemli bir gençlik kitlesinin bir araya gelmesini ve örgütlenmesini sağladı.
Kesin bir gerçektir ki; platformun dernek olarak bundan sonraki gelişimi de tıpkı geçmişi gibi takipçilerinin desteği ve katkısı oranında mümkün olacaktır. Aynı zamanda, her türlü katkının güçlü bir örgütlenmenin inşası için son derece önemli olduğu tarafımızca bilinmektedir.
Görme Engelli Öğrenciler Platformu'nun tüzel kişilik olarak devamı olan ve kurulması için teşvik edilen Eğitimde Görme Engelliler Derneği takipçilerinin desteğini beklemektedir.
Gerek platform süreci, gerekse dernek faaliyetlerine ilişkin bir tanıtım dosyası derneğimizin http://www.egitimdegormeengelliler.org/tanitim internet adresinde yer almaktadır. Bu dosya faaliyet fotoğraflarıyla zenginleştirilmekte olup zaman zaman güncellenmektedir. Ayrıca basında yer alan haberlerimiz de bu dosyada bulunmaktadır.
Hep birlikte, daha iyiye!