Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Özel Eğitim ve Görme Engelliler

Nedir özel eğitim? Ve kimlere bu eğitim verilmektedir? Bu eğitimi kimler ve hangi şartlarda verebilir? Yada özel eğitime hangi insanlar gereksinim duyuyor?
Bu sorulara elbette bilimsel bir araştırmanın verebileceği cevaplar daha kapsamlı ve belirleyici olacaktır. Biz bu yazıda yukarıdaki soruları kendi gerçekliğimizden ve deneyimlerimizden yararlanarak cevaplamaya çalışacağız.

ÖZEL EĞİTİM VE ENGELLİLİK

Engelliler, Birleşmiş Milletler Sakat Haklan Bildirgesinde “Kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri (bedensel, zihinsel, genetik ya da sonradan olma) her hangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar” olarak tanımlanmaktadır. Engelli sözcüğü genelde hareket yeteneği sınırlanmış bireyi çağrıştırmaktadır.

ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUĞUN EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENE DÜŞEN GÖREVLER

Özel eğitime gereksinim duyan çocuğun eğitimini üstlenen bir öğretmenin başarısı; her şeyden önce bu çocuğun çok yönlü gerçeklerini bilmesine bağlıdır. Engelin anlamı, aileye etkileri, nedenleri, engelli çocuğun özellikleri, sorunları, gereksinimleri ve eğitiminde dikkat edilecek hususlar şüphesiz ki bilinmesi gereken öncelikli hususlardır. Bunların yanında engelli çocuğun ailesinin eğitimi de ihmal edilmemelidir.
ENGELİN ANLAMI : Engel sahibi olmak demek bazı yetenek ve beceriler açısından kendisinden bekleneni yapamamak ve kısıtlamak demektir.

Sokakta Görmeyenlere Rehberlik

Siz onun değil, o sizin kolunuza girecek!

Caddede karşıdan karşıya geçecek bir görme engelliye rastlarsanız yardımcı olmak için onun koluna girmeyin. Bırakın o sizin kolunuza girsin. Böylece siz bir adım önde olursunuz ve onun sizi izlemesi daha kolaylaşır.

Sokakta karşıya geçmek üzere olan ya da yolda kritik bir yerde bulunan görme engelliye yardımcı olmak için ne yapmalısınız?

Az Görenler ve Az Gören Rehabilitasyonu

Görme gücünün (görme keskinliği veya görme alanı) gözlük, kontakt lens gibi bilinen yöntemlerle, ilaç tedavisi ile veya ameliyatla yararlı düzeye ulaştırılamadığı durumlara, kısıtlamanın derecesine göre körlük veya az görme denir.
Her iki durumda da temel ilke, kişinin mevcut kapasitesini en yüksek düzeyde kullanabilmesi için gerekli yardımcı cihazlar ve eğitim çalışmalarını kapsayan rehabilitasyondur.

Sayfalar

RSS - Özel Eğitim ve Rehabilitasyon beslemesine abone olun.