Ege Üniversitesi'nde “Türk Müziği Eğitiminde Kabartma Nota Materyalleri Geliştirme" projesi

Ege Üniversitesi (EÜ) Devlet Türk Musikisi Konservatuarı ile Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) işbirliğiyle, “Türk Müziği Eğitiminde Kabartma Nota Materyalleri Geliştirme” projesi uygulanacak. Proje, Yrd. Doç. Dr. Esin de Thorpe Millard öncülüğünde yürütülecek. Türkiye’de ilk olan bu projeyle Braille nota sistemi, görme engelli öğrencilere öğretilecek.

Çalışma sonunda, konservatuarda öğrenci olan ve daha sonraki yıllarda olacak görme engelliler için bir Braille nota arşivi oluşturulacak. Ayrıca Türkiye’nin birçok yerinde bulunan güzel sanatlar liselerinin müzik bölümlerinde ve konservatuarlarda okumakta olan, ileriki yıllarda okuyacak olan veya herhangi bir şekilde müzikle ilgilenen görme engelliler için adeta bir ışık olacak.

Görme engellilerin müzik eğitiminde, Braille alfabesiyle kabartma nota materyalleri önem taşıyor. Özelikle materyal yetersizliğinden dolayı görme engelli öğrencilerin çeşitli dezavantajlar yaşadığı biliniyor. EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nda lisans 2 ve lisans 3. sınıflarında üç görme engelli eğitim alıyor. Projenin başlangıç noktasını, bu öğrencilere toplu müzik derslerinin materyallerinin kabartma nota yazısına çevrilmesi oluşturuyor. Bu konuda İzmir’de faaliyet gösteren TÜRGÖK ile işbirliği yapıldı. Temel Müzik Solfej ve Kuramı, Türk Müziği Solfej ve Kuramı, Türk Sanat Müziği Repertuvarı ve Türk Halk Müziği Repertuvarı derslerinin materyalleri, ilgili öğretim elemanlarından edinildi. Bu materyaller, proje çalışanı olarak görev yapan beş konservatuar öğretim elemanı eşliğinde, haftanın beş günü ikişer saat ve her gün bir kişi olmak üzere öğretim görevlisinin mürekkep baskılı notaları okuması suretiyle TÜRGÖK’te, uzman kişi tarafından Braille nota sistemiyle yazılıyor ve dijital ortama aktarılıyor.

Projede, müzikle ilgili ders materyallerinin kabartma nota olarak hazırlanmasından başka iki hedef doğrultusunda da çalışılıyor. Bunlardan biri, yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirlenen görme engelli öğrencilere 12'şer haftalık iki dönem olarak planlanan Braille kabartma nota eğitimi verilmesi. Bu eğitim, EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nda halen okuyan dört öğrenciyle birlikte aynı okuldan mezun olan bir öğrencinin katılımıyla TÜRGÖK’te veriliyor. Projenin diğer hedefi de görme engelli öğrencilere kabartma nota eğitimi verebilecek öğretim elemanı yetişmesi amacıyla eğitime, bir öğretim elemanı da devam ediyor.

Lisans seviyesinde müzik eğitimi veren okullarda, görme engellilerin ders materyalleri sağlanamıyor. Özellikle Türk Müziği alanında Braille ile nota yazma ortaya koyulmuş değil. Proje sonucunda EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nda okuyan görme engelli öğrenciler için derslerinde kullanacakları etütler, solfej ve repertuar kitapları, Braille nota sistemiyle yazılmış olacak. Ayrıca müzik eğitimi veren hiçbir devlet kurumunun kadrosunda, görme engelli öğrencilere eğitim verebilecek uzmanlıkta bir öğretim elemanı bulunmuyor. Proje kapsamında bir öğretim elemanı da yetiştirilmiş olacak. Konuyla ilgili olarak önümüzdeki cuma günü saat 10.00’da, EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'nda bir basın toplantısı düzenlenerek, proje basın mensuplarına tanıtılacak.
Kaynak: https://www.cihan.com.tr/tr/gorme-engelli-muzik-ogrencileri-icin-kabartm...

Haber Kategorisi: