Görme Engelli Kullanıcılar İçin Erişilebilir Kütüphaneler: Kütüphanecilere Yönelik Pratik Öneriler

Devney Hamilton, Burcu Keten

Özet

Bu makale, üniversite kütüphanelerindeki bilgi kaynaklarının görme engelli kul­lanıcılar için erişilebilir hale getirilmesine ilişkin temel bilgi sunmaktadır. Maka­lede, görme engelli kullanıcıların bilgiye erişim yöntemleri; diğer kullanıcılarla eşit haklara sahip olmalarına imkan verecek şekilde bilgi hizmeti sunmak için gereken malzeme, donanım, yazılım ve personel desteği konu edilmiştir. Çalışma­da yer verilen kütüphanecilere yönelik pratik öneriler, 18 görme engelli kullanıcı ile medya, kütüphane hizmetleri ve bilgi erişim konusunda uzman kişilerle yapılan görüşmelere dayanmaktadır.
Dosyayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayın

Yazı Kategorisi: