Görme Engelli Öğretmenlerden Öğretmenler Günü Açıklaması

Ülkemizde her yıl 24 Kasım tarihi öğretmenler günü olarak kutlanmakta, öğretmenlik mesleğinin saygınlığı bugünde anılmaktadır. Bu günde Öğrenciler öğretmenlerine sevgilerini armağanlar vererek somutlaştırmakta, çeşitli törenlerde öğretmenlik mesleğinin önemi vurgulanmakta ve öğretmenlerin yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulacağı vaatleri verilmektedir. Biz de Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, birçok soruna rağmen gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyoruz.

Ülkemizde uzun yıllardır görme engelli bireyler de başarıyla öğretmenlik mesleğini icra etmektedir. Ancak zaman zaman görme engelli bireylerin öğretmenlik yapıp yapamayacağı tartışma konusu olmuştur. Öğretmenlik mesleğinin fiziki bir engele bağlı olmaksızın yapılabileceğini savunan ve görme engelli öğretmenlerin yaşadığı her türlü mesleki sorunun çözümlenmesi için girişimlerde bulunmayı kendisine amaç edinen Eğitimde Görme Engelliler Derneği, öğretmenler gününde, görme engelli öğretmen ve öğretmen adaylarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bu açıklamayı kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı duymuştur.

Görme engelli öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğini icra edebilmesi için birçok engelle mücadele etmesi gerekmektedir. İlk engel üniversite öğrenimi sırasında başlar. Görme engelli bir öğretmen adayı, ona öğretmenlik yapamayacağını her defasında söyleyerek bu meslekten soğutmaya çalışan kimi akademisyenlere karşı direnerek eğitimini tamamlamak zorundadır. Öğrenimini tamamlayan görme engelli öğretmen adayının karşısına bu sefer atama sorunu çıkmaktadır. Ülkemizde zaman zaman görme engelli kişilerin öğretmenlik yapıp yapamayacağına dair görüş ortaya koyan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son yıllarda, tutarsız bir şekilde, olumlu bir tavır takınırsa engelli öğretmenlerin atanabilmesi için ayrıcalık tanımakta; olumsuz tutum sergilerse tüm şartları yerine getirse dahi atamasını yapmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl içerisinde ÖMSS sonuçlarına göre 312 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirmiş, fakat geçmiş yıllarda kamuya memur olarak atanan engelli öğretmen adaylarına karşı negatif ayrımcılık uygulayarak onların atanmasına engel olmuştur. Bu dönemde KPSS sonuçlarına göre atanan engelli öğretmenler de bulunmaktadır. Görme engelli öğretmenler arasında, tıpkı engelsiz kişiler arasında olduğu gibi bu mesleği layıkıyla yapamayan kişiler bulunabilir. Ancak bu kişilerin başarısızlıklarının genellenerek tüm engelli öğretmenlere mal edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), engelli bireylerin öğretmenlik yapıp yapamayacağını sorgulamak yerine, onların belli bir kriter çerçevesinde atamasının yapılması ve mesleki yaşamındaki erişilebilirlik sorunlarının giderilebilmesi için girişimlerde bulunması gerekmektedir.

Zorlu bir sürecin ardından atanmayı başaran görme engelli öğretmenin karşısına bu sefer okul müdürü engel çıkartabilmektedir. Maalesef tarafımıza her atama döneminde okulunda görme engelli öğretmen istemeyen okul müdürleri sebebiyle mağdur olan arkadaşlarımızın bilgisi ulaşıyor. Bu şekilde davranan okul müdürleri, “Senden öğretmen olmaz”, “Sen kendin gibi olanların okulunda öğretmenlik yap”, “Bu okulda çalışamayacağına dair dilekçe ver” gibi onur kırıcı sözlerle görme engelli öğretmenin ilk gün heyecanını hayal kırıklığına bırakmasına sebep oluyor; Ona bu mesleği icra edebilmesi için daha fazla mücadele etmesi gerektiğini hatırlatıyor. Halen tarafımıza ülkemizin her yerinden görme engelli öğretmenlerin derslere alınmayarak geri planda tutulduğu, ek ders isteyenlere engeli bahane edilerek yeterli ders saati verilmediği, uygun olmayan yerlerde nöbet tutmaya zorlandığı, mobinge maruz bırakıldığı gibi ötekileştiren ve ayrımcılık oluşturan haberler geliyor. Öte yandan teknolojinin eğitimde etkin bir şekilde kullanımı amacıyla FATİH Projesi’ni geliştiren Milli Eğitim Bakanlığı da bu projenin görme engelli öğretmenlere karşı uyarlanışı hususundaki çalışmaları hakkında tatmin edici bir bilgi vermiyor. Medyada ise 24 Kasım tarihine yaklaşıldığı dönemlerde “Görme engelli olmasına rağmen öğretmenlik yapıyor”, “Görme engelli öğretmenin azmi”, “Görme engelli öğretmenin meslek aşkı” gibi başlıklar taşıyan ve içerisinde görme engelli öğretmenlerin engellerine rağmen öğretmenlik yaptığı şeklinde dramatik ifadeler bulunduran haberlere rastlanıyor. Bu tür haberleri yapan medya kuruluşlarından, 24 Kasım tarihine yaklaşıldığı günlerde görme engelli öğretmenleri olağanüstü varlıklar olarak yansıtan haberler yayınlamak yerine, onlara mesleğini icra ederken karşılaştığı sorunları kamuoyuyla paylaşmak istediklerinde destek olması beklenmektedir. Yalnızca bu şekilde medyanın engelli öğretmenlere karşı duyarlı olduğu anlaşılabilir.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, görme engelli öğretmen ve öğretmen adayları olarak;

Görme engelli öğretmenlerin mesleki yaşamında engelleri sebebiyle mağdur edilmesinin önlenmesini,
Okullarda gerekli düzenlemelerin yapılarak görme engelli öğretmenler için uygun bir çalışma ortamının oluşturulmasını,
Verilen hizmetiçi eğitimlerden görme engelli öğretmenlerin faydalanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını,

Görme engelli öğretmen adaylarına engelleri sebebiyle atama hususunda bir engel çıkartılmamasını,
Akademisyenlerin görme engelli öğretmenlere karşı ötekileştirici bir
tutum sergilememesini,
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen FATİH Projesi’nde görme
engelli öğretmenlerin unutulmamasını talep ediyor, öğrenci velilerine
ise görme engelli öğretmenlere karşı ön yargıyla yaklaşmamaları çağrısında bulunuyoruz. Yukarıda ifade edilen sorunların çözümlenmesi halinde, görme engelli öğretmenler de mutlu bir şekilde öğretmenler gününü kutlayabilecek; gelecek nesillerin yetiştirilmesi konusunda üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirebilecektir.
Eğitimde Görme Engelliler Derneği
http://www.egitimdegormeengelliler.org/node/115

Kategori: