BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ HİZMETLERİNE ENGELSİZ ERİŞİM: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Article's English Name: UNOBSTRUCTED ACCESS TO INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES SERVICES: THE CASE OF TURKEY
Makale Künye Bilgisi
Journal Name:
The Journal of Academic Social Science Studies
Publishing Year: 2013
Volume: 6
Number: 2
Page Numbers: 1565-1579
Yazar Bilgileri
1. Yazar
Author Name: Abdulkadir ÖZDEMİR
Author Title: Yardımcı Doçent
Author University: Atatürk Üniversitesi
Author Faculty: İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
2. Yazar
Author Name: Abdullah Naralan
Author Title: Doçent
Author University: Atatürk Üniversitesi
Author Faculty: İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
3. Yazar
Author Name: Ahmet İlker AKBABA
Author Title: Öğretim Görevlisi
Author University: Atatürk Üniversitesi
Author Faculty: İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Author Department: İşletme Anabilim Dalı
Makale İçerik Bilgileri
Article Language:
Türkçe
Anahtar kelimeler:
Bilgi
İletişim
teknoloji
Engelli
Türkiye
Abstract (Original):
Dünya nüfusunun yaklaşık %15’ini Türkiye nüfusunun yaklaşık %13’ünü engelli vatandaşlar oluşturmaktadır. Bu da Türkiye’de yaklaşık her 8 kişiden birinin kısıtlayıcı engelinin olduğunu göstermektedir. Oranlar toplam içinde az görünse de bu vatandaşların mal ve hizmet talebi doğrultusunda değerlendirilirse göz ardı edilemeyecek oranlardır. Engelli meselesi sadece bir sağduyu değil, aynı zamanda bir hak ve adalet meselesidir. Engelli bireyler de eşit muamele, itibar, yaşamlarını bağımsız idame ettirme ve toplumun bir parçası olma gibi haklara sahip olmalıdırlar. Bu konuda bizim üzerimize düşen vazife ise, engelli bireylere bu haklardan faydalanmaları için gerekli imkân ve fırsatları sağlamaktır. Engelli bireylerin yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları normal bireylerinkilerle farklı olmakla birlikte benzerdir. Bu bireyleri, toplumun ayrı bir kesimi olarak niteleme yerine bütünleşmiş bir parçası olarak algılayabilmek ve gerekli olanakları sağlayabilmek gerekir. Bu noktada en önemli görev konuyla ilgili tüm birey, kurum ve işletmelerindir. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma da engellilere hareket ve erişim kolaylığı sağlayarak yaşam kalitelerini artırma ve toplumla bütünleşme olanağı sağlamaktadır. Bu sebeple bilgi ve iletişim teknolojileri engelliler için büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojisi alanında engellilere yönelik düzenlenen mevzuata değinilmiş, Türkiye genelinde haberleşme hizmeti sunan 6 büyük firmanın engellilere yönelik verdiği hizmetler ve gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri incelenmiştir. Ayrıca uygulanması halinde engellilere fayda sağlayacağı düşünülen birtakım öneriler sunulmuştur.

Key Words:
Information
Communication
technology
disabled people
Turkey
Abstract (English):
About 15% of the world population and about 13% of Turkish population is comprised of disabled people; this means that every 8 people in Turkey possess limited disabled. Even if the ratios of the total seem to be low, when the issue is considered in terms of product and service demand of disabled, these ratios should not be neglected. However, disability is not only a common sense, but also a right and justice issue, because disabled people must have fundamental rights such as equal treatment, reputation, ability to sustain their lives independently and being a part of the community. In this respect, we are obliged to provide required possibilities and opportunities for them to enjoy these rights. The necessities of disabled people are similar to non-disabled people so, disabled people should be perceived as an integrated part of the society and satisfy their necessities, instead of distinguishing them as a separate part. At this point, the most crucial duty belongs to all the corresponding individuals, institutions, and businesses. Access to information and communication technologies provides disabled to become integrated with the society and increase their life quality by offering easy mobility and access. Therefore this subject is very important for disabled. In this study, by addressing regulations arranged in Turkey for disabled in the fields of information and communication technologies, services and social responsibility projects of 6 leading telecommunication companies regarding disabled citizens are evaluated. Moreover, some suggestions which are believed to improve the case are included in the study.

DOI:
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_640
Referanslar:
[1] Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı (2011). Özürlülere Yönelik Teknolojik Düzenlemeler. Ankara.
[2]KOCA, C. (2010). Engelsiz Şehir Planlaması Bilgilendirme Raporu. İstanbul: Dünya Engelliler Vakfı.
[3]WELHAM, J. (1997) The Impact of Information Technology on People with Disabilities, http://www.med.govt.nz/pbt/infotech/disability.html
[4]KAPTAN, K., TİMURLENK, Ö. (2011). Yaşamak İçin Teknoloji (s. 25-30). İstanbul: Özürlüler Vakfı.
[5]ÖZTÜRK, M. (2011). Türkiye'de Engelli Gerçeği, İstanbul: MÜSİAD.
[6]Özürlüler İdaresi Başkanlığı. (2010). Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat. 11 5, 2012 tarihinde Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. adresinden alındı
[7]COMBS, N. (1990). Disability and Technology: Historical and Social Perspective. USA: Rochester Institute of Technology.
[8]http://www.btk.gov.tr/mevzuat/kanunlar/index.php
[9]http://www.avea.com.tr/web/Hakkimizda/EngelsizErisim
[10]http://www.avea.com.tr/
[11]http://www.turkcell.com.tr/bireysel/servisler/Sayfalar/genel.aspx
[12]http://www.turkcell.com.tr/bireysel/kulupler/Sayfalar/engel-tanimayanlar...
[13]http://cepmerkezi.vodafone.com.tr/kampanyalar/tarifeler
[14]http://www.turkiyevodafonevakfi.org.tr/projeler.php
[15]http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Diger/Site-ici-Yardim/Engelliler...
[16]http://www.ttnet.com.tr/bireysel/internet/sss/Sayfalar/TTNET-Sizinle.aspx
[17]http://www.turksatkablo.com.tr/engelsiz-iletisim-hatti.aspx
Dosyayı PDF Formatında İndirmek İçin Tıklayın

Yazı Kategorisi: 

İlgili Yazı Kategorisi: