Engelli sporları eğitimi

Yavuz Kocaömer/Milliyet

Kastettiğimiz engelli sporcular veya antrenörleri değil. Devletimizin sporla ilgili her kademedeki yetkilileri ve illerdeki mülki ve idari amirlerimiz. Zira hâlâ ülkemizde engelli sporu deyince, hem konuyu bilmeyen, hem de konuşan birçok insan var.
Ülkemizde engelliler sporunun geçmişi, batı ülkelerinde olduğu gibi 50, 60, 70 yıllara dayanmıyor. Bunun üzerine bir de eğitim eksikliği eklenince ortaya şöyle bir tablo çıkıyor: Muhtelif spor branşlarında bir avuç gönüllü antrenörün son 15 senede (TESYEV) Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı’nın destekleri ile aldıkları eğitimler ile geldikleri noktalarda, bu sporlarda uluslararası başarıların kazanılması.
Kaç defa yazıldı ve söylendi. Özellikle Bedensel ve görme engelliler sporları konusunda Spor Genel Müdürlüğü’nün artık harekete geçmesi ve önce uygun gördüğü elamanlarını bu konuda eğitmesi gerekir.
Yine tekrar edelim , acilen bir “Engelli Sporları Şurası” yapılmasında fayda var. Bu şuraya yurtdışından uzmanlarda davet edilmelidir. Bu şurada, tesisler, kulüpler, antrenörler, sporcular, spor branşları mercek altına alınmalı ve 5 yıllık bir plan yapılarak hemen uygulanmaya geçirilmelidir.
Kısa bir süre önce Niğde kentimizde bir Paralimpik Hazırlık Merkezi yapılacağı yolunda bir duyum aldık. Umarız Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri gerekli istişareleri yapmışlardır. Hem yapılacak merkezin, hem Niğde’nin ulaşım koşullarının, ayrıca mademki böyle bir merkez Niğde’ye yapılıyor yarın öbür gün orada organize edilmesi muhtemel turnuvalarda , gelecek engelli seyircilerin dahi kalabilecekleri otellere kadar düşünmüşlerdir. Aksi halde yine “olsa olsa” metodu ile hem ülkemiz Paralimpik dallar konusunda zaman kaybedecek, hem de yapılan yatırımlardan gerekli verim alınamayacaktır.
Kaynak: http://skorer.milliyet.com.tr/yavuz-kocaomer/engelli-sporlari-egitimi/Ya...

Yazı Kategorisi: 

İlgili Yazı Kategorisi: