Görme Engellilere Türkçe Öğretiminin Sorunları

Nahide İrem AZİZOĞLU

Türk Milli Eğitimi’nin özel amaçlarından biri olan fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması için engelli vatandaşların eğitimine önem verilmelidir. Verilecek eğitimin temelinde de ana dili dersi olan Türkçe dersi yer almaktadır. Görme engelli bireyler özellikleri gereği konuşma ve dinleme becerisini daha fazla kullanmaktadır. Ancak, herhangi bir becerideki eksikliğin tüm alanı olumsuz etkilediği de bilinmektedir. Bu nedenle görme engelli öğrencilere Türkçe öğretiminde yaşanan sorunlar üzerinde durulmalı ve bu sorunlara çözüm yolları aranmalıdır.
Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın

Yazı Kategorisi: 

İlgili Yazı Kategorisi: