Kurumsal Açık Arşivlerin Etkin Kullanımı: Türkiye’deki Bilimsel Elektronik Yayıncıların Görüşleri

Ertürk, Korhan Levent and Küçük, Mehmet Emin Kurumsal Açık Arşivlerin Etkin Kullanımı: Türkiye’deki Bilimsel Elektronik Yayıncıların Görüşleri. Bilgi Dünyası, 2010, vol. 11, n. 1, pp. 122-139. [Journal Article (Print/Paginated)]
English abstract
Ever since 1990's the models of electronic publishing have been substantially reviewed at international levels and open institutional repositories were rather restructurized. The scholars have placed their works into the open repositories or the open journals as well as personal web sites. The focus of this study is to determine awareness for open access concept of scholarly electronic publishers. In this respect, a questionnaire was administered to scholarly electronic publishers in Turkey. The data were collected from 101 electronic publishers. It was found out that 72% of electronic publishers are aware of the open access concept, and 97% of them support self archiving. Consequently, diff erent types of works can be placed into the institutional open repositories in Turkey and their functionality can be increased within a relatively shorter time.

Turkish abstract
1990'lı yıllardan itibaren açık erişim ile ilgili uluslararası düzeyde çalışma ve etkinlikler yapılmış, elektronik yayıncılık modelleri gözden geçirilmiş, üniversite ve bilimsel araştırma kurumlarında kurumsal açık arşivler yapılandırılmıştır. Bilimsel iletişimin en önemli paydaşları olan bilim insanları, bilimsel çalışmalarını Web sayfalarında ve/veya kurumsal açık arşivlerde depolamaya ya da açık erişimli dergilerde yayınlamaya başlamışlardır. Bu çalışma Türkiye'deki bilimsel iletişimin paydaşlarından olan bilimsel elektronik yayıncıların açık erişim farkındalığını belirlemek, kurumsal açık arşivlerin etkin kullanımı konusunda yayıncıların görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Veriler, 101 yayıncıdan anket yoluyla elde edilmiştir. Bulgulara göre yayıncıların büyük bir bölümü (%72) açık erişim farkındalığını edinmiş görünmektedir. Yayıncılar, büyük çoğunlukla (%97) yazarlarının makalelerini kişisel veya kurumsal Web sayfa/sitelerinde herhangi bir zaman diliminde yayınlanmasını destek vermekte. yazarlarının kurumlarında kurumsal açık arşiv yapılandırılması durumunda eserlerinin orijinal sürümü ile konulmasına izin vermektedirler. Sonuç olarak, ülkemizde, kısa bir zaman aralığında kurumsal açık arşivlerde bilimsel içerik arşivlenmesi gerçekleştirilebilecek, işlevselliklerinde artış sağlanabilecektir.
Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın

Yazı Kategorisi: