İstihdam

2014 MART ENGELLİ PERSONEL (ÖĞRETMEN) ALIMINA İLİŞKİN SINAV BAŞVURUSU

Engelli öğretmen atama başvuru bağlantısı aşağıda yer almaktadır.
Açılan sayfadan başvuru işlemleri linkine tıklanması gerekmektedir.
Link:
http://basvurular.meb.gov.tr/bsv1/ozurlumemurbsv/

Yeni EKPSS Yönetmeliğiyle Yapılan Değişiklikler

Merkezi olarak yapılacak engelli kamu personel seçme sınavı, kura, yerleştirme işlemleri, engelli memur istihdamının takip ve denetimi, istatistikî bilgilerin temini ve engelli memur istihdamı ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri belirlemeyi amaçlayan “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” 7 Şubat 2014 tarih ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yeni Yönetmelikle Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (EKPSS) yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda yapılacak atamalar yeniden düzenlendi.

ÖMSS Sonuçları Çerçevesinde Yapılacak Üçüncü Yerleştirme İşlemleri 27 Ocak'ta Başladı

2012 yılında gerçekleştirilen ÖMSS sonuçları çerçevesinde yapılacak üçüncü yerleştirme işlemleri için 27 Ocak Pazartesi günü başlayan başvurular 3 Şubat 2014 tarihine kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) http://www.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

Şubat Dönemi ÖMSS Atamasına İlişkin Tercih Kılavuzu

"Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi
Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca yapılan
2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçları ile kamu kurum ve
kuruluşlarının boş kadrolarına ÖSYM tarafından yerleştirme
yapılacaktır.

Engelli ve Hükümlü Çalıştırmayanlardan Tahsil Edilen Cezaları Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik Yayınlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden tahsil edilen idari para cezalarının
kullanımı hakkında karar vermeye yetkili komisyonun kuruluşu ile çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirledi.

Sayfalar

RSS - İstihdam beslemesine abone olun.