Akademik

Akademik alanda görme engelli eğitimi üzerine yapılmış çalışmalar.

Görme engelli bireylerin sosyalleşme sürecine sporun etkisi

Yayın Türü Tez

Yazar adı Elif Ölmez Tuç

Yayın adı Görme engelli bireylerin sosyalleşme sürecine sporun etkisi

Yayın adı(İng) Process of disabled persons in the socialization of visual impact sports

Dil Türkçe

Yayın Türü Yüksek Lisans

Tezin Hazırlandığı Universite Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tezin Hazırlandığı Yer Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Sibel Suveren

Yıl 2010

Varsa Yayının Web Sayfası

Görme engelliler için bir mobil yön yardım cihazı tasarım ve uygulaması

Yayın Türü Tez

Yazar adı Mehmet Ali Dal

Yayın adı Görme engelliler için bir mobil yön yardım cihazı tasarım ve uygulaması

Yayın adı(İng) Design and implementation of a mobile direction support system for visually impaired individuals

Dil Türkçe

Yayın Türü Yüksek Lisans

Tezin Hazırlandığı Universite Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü

Tezin Hazırlandığı Yer Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Aydın Çetin

Yıl 2010

Varsa Yayının Web Sayfası

13-18 yaşlar arası aktif spor yapan ve yapmayan görme engelli öğrencilerin kendini kabul düzeylerinin karşılaştırılması

Yayın Türü Tez

Yazar adı Gül Terzi

Yayın adı 13-18 yaşlar arası aktif spor yapan ve yapmayan görme engelli öğrencilerin kendini kabul düzeylerinin karşılaştırılması

Yayın adı(İng) The comparison of self-acceptance level of visually impaired students some do active sports and some doesn’t between the ages of 13-18

Dil Türkçe

Yayın Türü Yüksek Lisans

Tezin Hazırlandığı Universite Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tezin Hazırlandığı Yer Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı

Görme engeli olan çocuklara özbakım becerilerini kazandırmada video ile model olunarak sunulan aile eğitim programının etkililiği

Yayın Türü Tez

Yazar adı Salih Çakmak

Yayın adı Görme engeli olan çocuklara özbakım becerilerini kazandırmada video ile model olunarak sunulan aile eğitim programının etkililiği

Yayın adı(İng) The effectiveness of the family training program provided by being a model with video in helping visually impaired children acquire self-care behaviors

Dil Türkçe

Yayın Türü Doktora

Tezin Hazırlandığı Universite Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tezin Hazırlandığı Yer Özel Eğitim Anabilim Dalı

Görme engelliler okulunda öğrenim gören öğrencilerin sağlık sorunlarının tarama ile belirlenmesi

Yayın Türü Tez

Yazar adı Dilay Açıl Arğun

Yayın adı Görme engelliler okulunda öğrenim gören öğrencilerin sağlık sorunlarının tarama ile belirlenmesi

Yayın adı(İng) Determining the health problems of visually impaired students by school screening

Dil Türkçe

Yayın Türü Yüksek Lisans

Tezin Hazırlandığı Universite Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tezin Hazırlandığı Yer Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Tez Danışmanı Doç. Dr. Sultan Ayaz

Yıl 2012

Varsa Yayının Web Sayfası

Türkiye’de görme engelliler ortaokullarında öğretmen görüşlerine göre müzik dersi kazanımlarının gerçekleşebilme durumu

Yayın Türü Tez

Yazar adı Zeki Fırat Demirci

Yayın adı Türkiye’de görme engelliler ortaokullarında öğretmen görüşlerine göre müzik dersi kazanımlarının gerçekleşebilme durumu

Yayın adı(İng) The achievability status of music lesson attainments in sight-disabled people’s secondary schools in Turkey according to the opinions of teachers

Dil Türkçe

Yayın Türü Yüksek Lisans

Tezin Hazırlandığı Universite Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tezin Hazırlandığı Yer Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

RUSYA’DA GÖRME ENGELLİLERE YÖNELİK Eğitim Hizmetleri

Körler Federasyonunun kurduğu uluslararası ilişkiler sonucu, Rusya Körler Birliği örgütüyle sıcak ilişkilerimiz oluşmuştur. Buna bağlı olarak Rusya Körler
birliği başkanı Alexandra Numeavakin’in daveti üzerine 27 Eylül - 3 Ekim 1997 tarihlerini kapsayan günlerde Körler Federasyonu, 5 görme engelli delege
ve iki refekatçı ile birlikte çeşitli inceleme ve araştırmalar yapmak üzere Moskova’ya gitmiştir. Bir hafta süren bu ziyaret sırasında:

1. Rehber köpek yetiştiren okul

2. Büyük çoğunlukla körlerin çalıştığı iş merkezi

3. Rehabilitasyon merkezi

Sayfalar

RSS - Akademik beslemesine abone olun.