Akademik

Akademik alanda görme engelli eğitimi üzerine yapılmış çalışmalar.

Görme engelli öğrencilerin okuma etkinliğinde dikkatlerini sürdürme becerileri üzerine kendini izleme tekniğinin etkililiği

Yayın Türü Tez

Yazar adı Tülay Haytabay Sosun

Yayın adı Görme engelli öğrencilerin okuma etkinliğinde dikkatlerini sürdürme becerileri üzerine kendini izleme tekniğinin etkililiği

Yayın adı(İng) The effects of self-monitoring on on-task behaviours of students with visual impairments in reading activities

Dil Türkçe

Yayın Türü Yüksek Lisans

Tezin Hazırlandığı Universite Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tezin Hazırlandığı Yer Görme Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı

Tez Danışmanı Doç. Dr. Selda Özdemir

GÖRME ENGELLİ ERGENLERLE GÖREN ERGENLERİN BENLİK SAYGISI GELİŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yayın Türü Tez

Yazar adı Ömür GÜREL

Yayın adı GÖRME ENGELLİ ERGENLERLE GÖREN ERGENLERİN BENLİK SAYGISI GELİŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yayın adı(İng)

Dil Türkçe

Yayın Türü Yüksek Lisans

Tezin Hazırlandığı Universite GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tezin Hazırlandığı Yer ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

Tez Danışmanı Prof.Dr. Ayşegül ATAMAN

Yıl 2007

Varsa Yayının Web Sayfası

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ALTINCI SINIF GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

Yayın Türü Tez

Yazar adı Lale Altay

Yayın adı İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ALTINCI SINIF GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

Yayın adı(İng)

Dil Türkçe

Yayın Türü Yüksek Lisans

Tezin Hazırlandığı Universite GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tezin Hazırlandığı Yer

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Sema Bilici, Yrd. Doç. Dr. Tuba Tuncer

Yıl 2009

Varsa Yayının Web Sayfası

Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin “Engellilik Farkındalığı” Üzerine Bir Araştırma

Subaşıoğlu, Fatoş Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin “Engellilik Farkındalığı” Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 2008, vol. 9, n. 2, pp. 399-430. [Journal Article (Print/Paginated)]
English abstract

Sayfalar

RSS - Akademik beslemesine abone olun.