Akademik

Akademik alanda görme engelli eğitimi üzerine yapılmış çalışmalar.

GÖRME ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN GELECEĞE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNDE AİLELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİNİN ÖNEMİ: Ankara Örneği

Makale Künye Bilgisi
Journal Name: 
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi
Publishing Year: 
2005
Number: 
31
Page Numbers: 
37-54
Yazar Bilgileri
1. Yazar
Author Name: 
Esra BURCU
Author Title: 
Doçent
Author University: 
Hacettepe Üniversitesi
Author Faculty: 
Edebiyat Fakültesi
Author Department: 
Sosyoloji Anabilim Dalı
Yazar E-posta: 
esburcu@hacettepe.edu.tr
Makale İçerik Bilgileri

Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Öğrenciler İçin Bir Kaynaştırma Düzenlemesi: Gezici Öğretmenlik

Article's English Name: A Inclusive Setting for the Visually Impaired Students: Itinerant Teaching
Makale Künye Bilgisi
Journal Name:
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Publishing Year: 2006
Volume: 26
Number: 3
Page Numbers: 53-69
Yazar Bilgileri
1. Yazar
Author Name: Pınar ŞAFAK
Author University: Gazi Üniversitesi
Author Faculty: Eğitim Fakültesi
Author Department: Özel Eğitim Anabilim Dalı
Yazar E-posta:
apinar@gazi.edu.tr
Makale İçerik Bilgileri

Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Erişim Sorunları Üzerine Yapılmış Bir Araştırma

Article's English Name: A Study on Information Retrieval Problems of Visually Impaired University Students
Makale Künye Bilgisi
Journal Name:
Bilgi Dünyası
Publishing Year: 2012
Volume: 13
Number: 1
Page Numbers: 93-116
Yazar Bilgileri
1. Yazar
Author Name: Aynur AYDIN
Yazar E-posta:
aynuraydin@yahoo.com
Makale İçerik Bilgileri
Article Language:
Türkçe
Anahtar kelimeler:
Görme engelliler
Üniversite Öğrencileri

GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMLERİ VE 0-6 YAŞIN ÖNEMİ

Makale Künye Bilgisi
Journal Name:
İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Dergisi
Publishing Year: 2001
Volume: 22
Number: 1
Page Numbers: 47-79
Yazar Bilgileri
1. Yazar
Author Name: Hale (Aksuna) Ergenç
Author Faculty: Edebiyat Fakültesi
Author Department: Psikoloji Anabilim Dalı
Makale İçerik Bilgileri
Article Language:
Türkçe
Anahtar kelimeler:
Bilişsel Gelişim
Görme engelli çocuklar
erken müdahele
az görenler
WISC-R
Abstract (Original):

Yapılandırılmış Grup Süreci Deneyimi: Görme Engelli Ergenlerle Yürütülen Bir Grup Süreci Neler Öğretir?

Semra Karaca, Gülten Özaltın
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu makalede görme engelli ergenlerle yürütülen yapılandırılmış bir grup süreci deneyimleri ele alınmakta ve benzer araştırmalar yapan araştırmacılarla süreci paylaşmak amaçlanmaktadır.

Türkiye Üniversitelerinde Görme Engelli Öğrencilere Osmanlı Türkçesi Öğretimi: Karşılaşılan sorunlar ve çözümlerine yönelik atılmış adımlar

Muhammet Ali Demir ve Ali Öztürk'ün kaleme aldığı "Türkiye Üniversitelerinde Görme Engelli Öğrencilere Osmanlı Türkçesi Öğretimi: Karşılaşılan sorunlar ve çözümlerine yönelik atılmış adımlar" başlıklı makale, "Arşiv Emektarlarına Armağan kitabı"nda yayınlandı.

Sayfalar

RSS - Akademik beslemesine abone olun.